Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/116

此页尚未校对


  西北五十里磨石嶺路通永春德化其北為蔣垾寨在縣西北五十五里蔣垾嶺下黄石市

  在莆田縣東南二十五里居民千餘家多讀書登第雖非商賈所聚而市井之盛為邑之最宋置黄

  石務在景德里市埕元至正間火移於塘尾明洪武初改為税課局正統二年省又有河泊所嘉靖

  涵頭市在莆田縣東北二十五里濱海長三里許路通永福尤溪諸處人居稠密商賈

  輻輳元至元十六年設管勾司董𪙉事延祐二年改為司令司明洪武二年改為都轉運鹽使司分

  司管上里下里二場鹽課司又有莆田縣税課局洪武元年正統二年省三年復置又有莆田河

  泊所皆嘉靖中省龍華市在仙遊縣西南十里九域志府有太平碧潭龍華三鎮太平即

  楓亭碧潭蓋即潭邊也潭邊市在仙遊縣西三十五里舊有鎮寨嘗置巡司蒜嶺

  驛在莆田縣東北五十里莆陽驛在莆田縣北明置

 ︹津梁︺東際橋在莆田縣東二十里連江里有支海自下黄竿入至此兩涯宏闊長八十二丈