Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/121

此页尚未校对


  西寶林環墓在莆田縣西北使華陂白石山之原林俊墓在莆田縣西北十里

  尊賢里大觀山王家彦墓在莆田縣後卓山鄭紀墓在仙遊縣西善化里蓮山

 ︹祠廟︺四賢祠在莆田縣城隍廟左祀宋蔡襄陳俊卿林光朝龔茂良明成化中建五賢

  祠在莆田縣城西洞橋頭祀宋先賢周二程張朱五子 本朝雍正四年乾隆二十八年

  岳公祠在莆田縣東北涵江書院東祀明知府岳正二烈祠在莆田縣大有倉後

  巷祀明靖難死事陳繼之陳彦囘正德中建戚公祠在莆田縣東水南龍塘祀明總兵戚

  忠勇祠有四一在莆田縣南門外祀明千户白仁一在莆田縣南驛前街祀明千户魯

  師亮二在平海衛祀明千户邱珍葉巨卿朱文公祠在仙遊縣北養正書院内壯烈

  祠在仙遊縣東街祀明死事義勇魏昇及其子瑞周報恩祠在仙遊縣東郊祀明戚繼

  光暨從軍死事三百餘人明嘉靖間建 本朝順治九年重修増撫軍譚綸監軍汪道昆諸人又縣