Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/125

此頁尚未校對


  善良不遺餘力郡人祀之曾用虎晉江人紹定中知興化軍始築軍城又修太平陂悉易以

  石人更其名曰曾公陂張友毘陵人嘉熙二年以直秘閣知軍事嘗謂莆田褊小而魁人韻

  士居多出金錢二十萬以贍學費割田租三百斛以佐學廪又以撙節錢二千緡修十三齋諸生肖

  像祀楊棟青城人淳祐十年知興化軍曲阜孔氏有僑居涵江者棟為創置書院訓其子

  弟後以彗星岀請逐賈似道𬒳劾去張日中南城人景炎中通判興化軍起兵應文天祥兵

  敗死︹元︺烏克遜澤臨潢人至元十四年改興化軍為路十六年授澤行總管府事

  郡新殘於兵首下掩骼之令衣食流離之民有棄子於道者置慈㓜院籍而撫育之郡中惡年少喜

  為不義以資求竄名卒伍冀後得計功版授官吏恐激變不敢詰澤悉追毁所授誅其尤無良者貪

  暴始戢期年大興學校召長老及諸生講肄經義行鄉飲酒禮旁郡聞而慕之郡人以澤與常衮方

  儀並肖像祀於學 烏克遜澤舊作烏古孫澤今改正噶達爾皇慶間為興化總管嘗創