Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/15

此页尚未校对


 ︹寺觀︺開元寺在閩縣芝山南梁太清三年建靈山寺唐初改名龍興開元中改今名 本朝

 順治十四年重建康熙三十八年  賜額嘉慶十六年法海寺在閩縣羅山下晉開

 運二年建有羅山堂金積園萬緣堂諸勝 本朝嘉慶十五年修又相近有化城寺嘉慶十六年

 白塔寺嘉慶二十四年修湧泉寺在閩縣鼓山唐建中間建本朝順治初修康熙四十九

 年  賜額嘉慶二十三年重修南澗寺在侯官縣烏石山東梁大通六年蘇清捨宅為

 之以居澗旁故名唐周朴黃滔有詩又山麓有神光寺唐大厯十年析南澗為金光明院大中間宣

 宗夜夢神人發光殿廷賜今名有絓月蘭若碧雲禪窟幞頭石諸勝積翠寺在侯官縣烏石

 山麓 本朝康熙年間建嘉慶二十四年重建相近有彌陀寺乾隆五十七年大中寺

 在侯官縣鐘山梁太守袁士俊宅嘗有鐘聲因捨為寺隋改為鴻業寺唐大中四年賜今額 本朝

 嘉慶四年修慈慶寺在侯官縣倉前鋪西園故址 本朝嘉慶十三年西禪寺