Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/169

此页尚未校对


  靈海上里人祀之宋元明時累著靈蹟加封號夲朝康熙十九年封護國庇民妙靈昭應宏仁普

  濟天妃  遣官致祭二十二年克澎湖恍有神兵導引及屯兵天妃澳靖海侯施琅謁廟見神

  衣半涇始悟實邀神助又澳中駐師萬餘忽湧甘泉施琅上其靈應  勅建神祠於湄洲勒文

  以紀功德加封天后五十九年奉  㫖春秋致祭編入祀典雍正四年  御賜神昭海表

  額十一年  賜錫福安瀾額並令有江海各省一體葺祠致祭乾隆二年加號福佑羣生二十

  年加號誠感咸孚五十二年  賜翊靈綏祐額五十三年加號顯神贊順  賜祐濟昭靈

  嘉慶五年加號垂慈篤祐六年  勅封神父爲積慶公神母爲積慶公夫人建後殿以時致

  

 ︹土産︺絲布通志細緝苧麻雜絲織之宋時本軍土貢葛布後代之以此苧布通志二縣

  皆有莆田之涵頭吉了岀者尤佳鹽 糖 蠟 波羅蜜 荔支