Page:Sibu Congkan Xubian253-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-155.djvu/24

此页尚未校对


  會議里役以諸貴家多産請得與民分役民困為蘇嘉靖三年舉治行第一唐相灌陽人正

  德間連江典史明於折獄嘗築湖閘有功邑人歌之汪文盛崇陽人嘉靖三年知福州府值

  歳大祲疏乞蠲租發廩復四鄰社倉仿朱子備荒法行之為郡興水利開上王舊港塞新河灌田四

  千餘葉經上虞人嘉靖間福州推官勵節操矜容止遇事屹然後入為臺諌尤尚名節為

  宵小所憚閔溶福州左衛指揮使嘉靖末倭寇閩溶率兵禦之前後斬首千級後與賊戰舟山

  力不敵死汪泗論休寕人萬厯中以進士知福清興除利𡚁定倉糧折色之例𡻕省編戸金

  錢以萬計尤加意振興文敎士皆悅服周順昌呉縣人萬厯末福州推官稅監高寀横甚

  獨不為禮又捕置其下之作奸者民賴以蘇崇禎初贈太常寺卿諡忠介夏允𢑴華亭人崇

  禎中知長樂縣視民若子善決疑獄居五年邑大治

 ︹本朝︺翁曰賓署永福縣順治三年山宼陷城不屈死周景福蘇州人知永福縣順