Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/111

此页尚未校对


  註六十九卷以鄭康成爲主疏解簡明自成一家言旋入都與光地講貫著性理三篇辨論理SKchar

  後動靜以訂近儒之差光地嘗論東呉顧炎武與光坡皆數十年用心經學可以自通於後者

  上詢學古通經之士  御書道通月窟天根裏人在清泉白石間對關以賜雍正元年舉孝

  亷未赴卒丁煒字澹汝晉江人康熙中以人才舉授漳平敎諭改魯山丞升獻縣令以最擢户

  部主事厯官贛南道郡以產榖名藩檄行郡徴米艘税協餉定南煒摘其十弊請於總督于成龍革

  除之升湖廣按察使省冤獄二十餘人煒工詩濟南王士正 稱之著有涉江問山詩文集

  正色字惟高晉江人康熙十二年呉三桂反正色以遊擊從軍討逆累立戰功擢岳州總兵前

  後十七戰兵無頓刃長沙常德諸郡以次削平海寇陸梁加太子少保提督福建水師恢復海澄金

  門厦門招撫降附四民安堵施琅字尊侯晉江人累功官福建水師提督進爵内大臣伯海

  寇鄭成功世據臺灣授琅靖海將軍率舟師征之火矢交攻賊艘覆溺無算乞降琅議設郡縣防守