Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/112

此页尚未校对


 海外悉平封靖海侯世襲卒贈太子少傅諡襄壯祀賢良祠子世驃以水師守備隨父戰澎湖臺灣

 有功累官至福建水師提督康熙六十年臺灣逆匪朱一貴陷郡城世驃督兵勦平之以疾卒於軍

 贈太子少保諡勇果施世綸字文賢琅仲子以廕知泰州遷知揚州府嚴禁蕩遊俗尚一變

 累遷順天府尹副都御史令行禁止畿輔肅然擢戸部侍郎總督漕運通阻礙懲懲遛漕政次第畢

 舉以治河勞瘁卒於官  賜祭葬世綸性警敏聽斷如神自司牧厯大吏清白自持始終如一

 許謙吉字二言晉江人康熙已酉舉人任將樂敎諭整飭學校訓士有方擢知湖廣江華縣

 事邑有槖胥擾害閭閻積數十年官莫能治謙吉甫莅任亷其狀置之死士民大悦尋以病歸

 遷鶴字聲士晉江人康熙乙丑進士授編修厯官左庶子立品端粹博通經學李光地見其所

 為太極太虛論曰經生中有是人耶晚年家居綜述尤富著有易説尚書私記毛詩國風繹春秋紀

 疑春樹堂上峯堂文集諸書嘉慶二十二年祀鄉賢祠子萬䇿康熙戊戌進士由編修厯官詹事有