Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/115

此页尚未校对


 李長庚字超人同安人乾隆辛卯武進士由藍翎侍衞任浙江衢州都司嘉慶三年累遷定

 海鎮總兵勦捕洋匪所向有功六年擢浙江提督調福建水師提督又調浙江  特命總統閩

 浙水師前後率舟師往來閩粤浙洋面擊逆匪蔡牽身先士卒斬獲無算賊勢日蹙十二年十二月

 追賊於黑水外洋賊僅存三舟長庚發礟擊蔡逆船幾覆賊倉皇落水者不可勝數乃别用火攻乘

 風絓其後艄火礮交下長庚忽為流礮所中卒事  聞追封三等壯烈伯世襲  賜祭葬

 諡忠毅祀昭忠祠並詔立專祠於同安春秋致祭梁廷珪字伯寅南安人少為諸生

 力學敦行言動一秉於禮居母喪哀毁備至事祖母盡誠敬著有自儆日新錄嘉慶二十一年以孝

 邱良功同安人嘉慶十年署臺灣副將隨李長庚勦捕蔡牽復攻擊朱濆幫船屢立戰

 功十三年遷定海鎮總兵十四年擢浙江提督會勦蔡牽追至魚山外洋擊覆其船蔡牽及其黨殲

 焉封三等男二十二年入  覲囘任卒於途  賜祭葬諡剛勇