Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/17

此页尚未校对


  陵書院在府治東蔡巷明正德十年建 本朝乾隆七年拓建清源書院

  治東南 本朝乾隆三十二年建小山叢竹書院在府治東北城隍廟旁 本朝

  康熙四十年建中有亭宋朱子題額曰小山叢竹因取以名書院梅石書院在府治東

  北舊名一峯書院明嘉靖八年以羅倫謫官講學於此因建 本朝乾隆十五年重建改今名嘉慶

  十三年修石井書院在府城西南安平鎮西舊名鼇頭精舍宋紹興初朱松為鎮官講學

  於此嘉定四年建 本朝康熙三十九年重建乾隆十四年修増臺門及兩廡豐州書院

  在南安縣治東 本乾隆二十年螺陽書院在惠安縣學宫右舊在縣署右 本

  朝康熙年間建乾隆十四年移建今所雙溪書院在同安縣治東本朝乾隆二年

  十八年拓建文公書院在同安縣大輪山麓初在城隍廟左元至正初賜額大同明成

  化間遷於儒學東嘉靖間改建今所 本康熙二十七年乾隆十七年重修玉屏書