Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/82

此页尚未校对


  科不擾治事維勤毎聽訟霽顏温詞俾得從容達情然後徐理其曲直片言而決民稱不冤邑有豪

  猾柯疇格偵知其匿處密擒之數十年大憝獲除民頌其德乾隆六年再任賢聲益著王裕

  璸山陰人先知惠安南安縣有惠政乾隆十三年調晉江縣剛正精明人莫敢干以私嚴禁吏役

  需索案牘無所假手每讞獄曲直立判後保舉知府未入覲卒於官民追思之海祿𫎇古正藍

  旗人以征金川功列入 紫光閣功臣畫像乾隆五十四年由廣西提督調福建陸路提督居官清

  正威重勤於訓練嚴於巡緝時同城晉江知縣史必大亦亷潔勤敏故城廂内外軍民安堵夜户不

  閉五十六年卒於官   賜祭葬徐觀孫天津人乾隆年間署惠安縣事居心正直操守

  清亷士民安之嘉慶二十一年祀名宦祠

 ︹人物︺︹唐︺歐陽詹字行周晉江人貞元八年與韓愈李觀李絳崔羣王涯馮宿庾承宣聯登

  第時稱龍虎榜為國子四門助敎率其徒伏闕下舉愈為博士詹事父母孝與朋友信義其文章切