Page:Sibu Congkan Xubian255-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-157.djvu/19

此页尚未校对


  院在龍溪縣十一都宋時建明洪武間遷於南陂宏治間遷於文山之麓止德四年移建察院西

  儒山書院在海澄縣治北 本朝乾隆二年建二十七年拓建九和書院

  在平和縣治後山 本乾隆二十六年丹詔書院在詔安縣南門内文公祠東

  本朝乾隆二十九年建 按舊志載育德書院在府城西隅 本朝康熙二十六年建建溪書院在

  龍溪縣西南翁建社明洪武間建養正書院在龍溪縣西南高亭山下明隆慶間郡守羅青霄建薌

  江書院在龍溪縣東北二十里明洪武二十二年建 本朝康熙二十六年重建梁山書院在漳浦

  縣南梁山唐潘存實讀書處龍津書院在長泰縣東明洪武三十一年建石屏書院在詔安縣東漸

  山宋陳景肅講學處東瀛書院在詔安縣東懸鐘所南溟書院在詔安縣銅山所俱明嘉靖五年

  政蔡潮建謹附記

 ︹户口︺原額人丁一十九萬三百七十六今滋生男婦大小共三百三十三萬六千七百二十七名口