Page:Sibu Congkan Xubian256-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-158.djvu/50

此页尚未校对


  所管交溪上陽篔簹逐咨芹哨富沙等六里戸口共成九里為軍額六年仍割古田積善賴溪二里

  共十一里為劍浦縣為劍州治元復曰南平舊志今縣西南延平鄉蓋古治也將樂故城

  今將樂縣治三國呉置元和志永安三年置隋開皇九年省唐武德五年復置九域志縣在南劍州

  西二百四十里沙縣故城在沙縣東元和志沙縣西南至汀州一百八十里本宋置因沙

  邱為名寰宇記縣在南劍州西南一百六十里乾符後土寇亂離漢路阻隔本縣崇安鎭將鄧光布

  自興鄉寨移原縣基於縣西北鄉外八里沙箐陂置即今理也九域志縣在州西一百二十四里縣

  志故城在縣東十里對古銅場唐中和四年始遷於鳳林岡今猶稱舊治為舊縣尤溪故

  城在尤溪縣東元和志縣東南水路至福州八百開元二十五年開山洞置寰宇記縣理當延

  平縣東南二百四十里其地與漳州龍巖縣汀州沙縣及福州侯官縣三處交界山洞幽深溪灘險

  峻向有千里其諸境逃人多投此洞開元二十八年經畧使唐修忠以書招諭其人高伏等一千餘