Page:Sibu Congkan Xubian256-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-158.djvu/72

此页尚未校对


   林用中來掌教事而増其弟子員親率佐吏賓客往臨之因爲陳說聖賢修已治人之學講求義理

   至當之歸聞者興起鄉豪據險不輸租賦墪爲榜諭即斂手聼命歳大疫多治藥餌遣醫散之村落

   賴以活者甚衆及代去民像祀之宋南强山東人淳熙間知沙縣專尚德化解官去民立

   甘棠碑於縣東南强受學於朱子嘗貽之書曰聽道塗士友之言具知執事一意撫摩民不勞苦官

   不廢事是可尚也余嶸龍游人嘉定間知南劍州治事明決有訟者諭若家人父子嘗以錢

   贖楊時宅而廩其後於學宫時楊宏中教授南劍州嶸與之相得甚歡陳宓莆田人嘉定中

   知南劍州時大旱疫蠲逋賦十數萬且弛新輸三之 躬率僚吏持錢粟藥餌戸給之創延平書院

   悉倣白鹿洞之規趙汝造宋宗室嘉定中知南劍州博學通敏剖斷如流沙縣巖前鄉山

   僻民悍盜賊竊發汝造據險立寨置兵防之患頓息陳韡侯官人紹定二年冬盜起閩中以寳

   章閣直學士知南劍州兼福建路招捕使親提兵至沙縣順昌將樂清流宣化督捕所至克㨗進攻