Page:Sibu Congkan Xubian257-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-159.djvu/30

此页尚未校对


  子期山之東相屬者株林山有却笠嶺相傳即子期昇舉處西陽山在浦城縣西南三十

  五里東溪源岀此大湖山在浦城縣西南七十里石陂溪出此寰宇記在縣西南百里一

  名聖湖山湖在山頂昔有採藥者至此見滿湖芙蓉涉水採之乃石也亦有禽魚遠如飛翔近視則

  西巖山在浦城縣西德星門外五里五代時王閩將章仔鈞嘗屯兵於此其南有西巖

  嶺巑岏尖削宋章得象讀書其下孤在浦城縣西五里建安記云山在環嶂之間其地坦

  平以此山挺然孤立因名通志謂之夢筆山相傳梁江淹為呉興令嘗夢神人授筆於此八面

  山在浦城縣西北四十里寰宇記山有八面形極奇秀通志亦名百向山俯臨大溪其勢挺拔環

  向拱立對峙者曰油果山相傳有方士周霞修煉於此漁梁山在浦城縣西北五十里宋

  置漁梁驛於此建炎三年韓世忠追討苗傳二賊自衢信進至漁梁驛舊志天下十大名山漁梁其

  一也為通衢所經其地寒甚諺云無衣無裳莫過漁梁有瀑布窣地數百尺天下瀑布居第三其水