Page:Sibu Congkan Xubian258-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-160.djvu/114

此页尚未校对


  南至州六百里本沙縣地開元二十二年開山洞置西與䖍化縣接新唐書志寕化縣東黃連縣天

  寶元年更名九域志縣在州東北一百八十里舊志黄連故縣在今縣東五里亦曰黄連鎮五代後

  同光元年王閩遷縣治於鎮西竹篠窩即今治也縣境山峻水急峯巒萬曡至縣治則四圍平坦

  旁挹嶂岫下瞰溪湖稱爲形勝上杭故縣在上杭縣東寰字記汀州有上杭場在州南去

  八日程至漳州界九域志淳化五年升上杭場爲縣在州南一百六十里舊志唐析龍巖縣胡雷下

  堡置上杭場在今永定縣東四十餘里金豐鄉南保大十三年徙場於秇梓堡在今永定縣東北

  六十里宋淳化五年升場爲縣至道二年始遷治鼈沙在今上杭縣東北三十里又名白沙里而故

  縣遂廢咸平二年又遷治語口去鼈沙二百歩後爲在城里天聖五年又遷於鍾寮場在今上杭縣

  西北其地坑冶大興商賈輻凑乾道三年又遷於郭坊来蘇里即今治也汀州故衛

  汀縣治東明洪武四年 本朝順治十八年上杭廢所在上杭縣城西北隅眀成