Page:Sibu Congkan Xubian258-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-160.djvu/40

此页尚未校对


  天祐二年建宋李綱讀書於此觀音寺在秦寕縣城北明建本朝乾隆三十一年

  妙觀在邵武縣熙春山麓隋開皇中建龍山觀在泰寕縣城西隅政和七年