Page:Sibu Congkan Xubian258-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-160.djvu/57

此页尚未校对


   嘉定中廷對第三調泉州觀察推官故事秩滿必先通書廟堂乃除方子曰以書通是求也丞相史

   彌遠聞之怒踰年始除國子錄方子不少貶以求合彌遠以為真德秀黨罷之既歸學者畢集嘗語

   人曰吾幸於大本有見處此心常覺泰然高談字景遂光澤人紹定中旁郡盜作諸子請避談

   曰有廟祏在將焉之賊至執諸庭曰我欲東破武陽得耆老如爾者率是鄉子弟吾其齊乎談唾賊

   大罵遂遇害而里人賴以免談平居言動必由禮法故鄉人敬而附之丁從龍泰寕人紹

   定中以擊賊功授保義郎端平二年領兵克復淮安轉忠翊郎八月遇盜於廣西懷集縣力戰死朝

   命褒贈廟祀危昭德邵武人寶祐進士為秘書郎條上厲民四弊遷侍御史諌作崇陽宫

   權工部侍郎同修國史致仕昭德在經筵以易春秋大學衍義進講規正甚多︹元︺李應龍

   字玉林郁之後博學有節操至元間兩薦俱不起所著有春秋纂例孝經集注黄鎮成

   鎮邵武人以聖賢之學自勵授江西儒學提舉未仕卒所著有尚書通考陳士元邵武人與