Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/104

此页尚未校对


  令鳩錢以賻固辭徒步䕶䘮以歸曹輔沙縣人元符中任寕德尉剛毅有為境内井然

  棐莆田人宣和初令寕徳性和易臨事屹然不可奪吏不得逞儲惇敘晉江人宣和中

  令寕徳清慎自持多恵政潘中浦城人靖康元年令長溪政化翔洽建炎二年建卒葉儂叛犯

  寕徳中率兵赴援力戰被執罵賊遇害趙詵之宋宗室建炎中任寕徳令操法明謹獄無

  𡨚趙善悉宋宗室淳熙初令寕徳勸課農桑作興學校造金溪石橋民無病涉人稱趙公

  劉鎮樂清人嘉定中令長溪王十朋薦之曰屢更州縣皆有治績明敏之政吏不能欺

  趙時煥宋宗室居晉江嘉定中尉長溪政聲大著奸惡遠竄黄恪南劍州人淳祐初令

  長溪築赤岸陂截溪流駢木為基壘巨石為三級灌田千餘畝至今賴之鮑遜平陽人淳祐中

  令長溪案無留牘會帥募増設軍期船額遜為民力爭𫉬譴民訴於朝起為司農丞鄭黼

  人淳祐中初置福安縣黼為令經畫疆邑科條井然李澤民淳祐八年令長溪政平訟簡創