Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/70

此页尚未校对


  十二夀寕縣學在縣治東明景泰六年建 本朝乾隆十一年拓建入學額數八名

  近聖書院在府學右 本朝乾隆四年建於東社名藍溪書院二十二年改建今所更今

  桐山書院在福鼎縣治東 本乾隆十六年紫陽書院在福安縣

  治東 本朝康熙五十五年建鶴峯書院在寕德縣分司舊址本朝乾隆十年建 按

  舊志載正學書院在霞浦縣治東南祀宋朱子來青書院在霞浦縣西北四十里宋建初為學古齋

  紹定九年改今名環溪書院在福安縣西洋頭興文書院在福安縣南黄崎鎮祀唐薛令之宋楊復

  明崇禎初建晦翁書院一在福安縣北宋建炎中朱子隨父讀書處一在寕德縣治西靈谿書院在

  寕德縣西一里宋大觀初建廣福書院在寕德縣西四里梁乾化二年建謹附記

 ︹户口︺原額人丁三萬一千二百四十今滋生男婦大小共七十五萬一千六百六十名口計一十六

  萬一百八十九户又屯民男婦共一萬一千八百二十一名口計一千九百二户