Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/107

此页尚未校对


  中郡地漢冶縣地晉新羅縣地 按此新羅縣治在今汀州府長汀

  縣境詳見汀州府建置沿革隋龍溪縣地唐開元二十四年

  置新羅縣 按此新羅縣即今龍巖州治屬汀州天寶元年改曰

  龍巖縣大厯十二年改屬漳州五代宋因之元屬

  漳州路明屬漳州府

 本朝初因之雍正十二年升為龍巖州直隸福建布

  政使司領縣二

  漳平縣在州東七十里東西距一百二十里南北距一百三十里東至泉州府安溪縣界六

  十里西至本州界六十里南至漳州府南靖縣界七十里北至永春州大田縣界六十里東南至漳

  州府龍溪縣界七十里西南至本州治一百四十里東北至永春州界六十里西北至寕洋縣界三