Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/131

此页尚未校对


 希詔守口失機忠賢䕶之命璿執去不囘忤其意遂告歸闖賊陷京師挈家入萬安山中尋卒

 六韐字子儀漳平人崇禎進士官天津兵備道太閲水師築興濟城增肅寕垜浚交河以爲宇

 禦計時防衛單弱六韐檄各縣令十甲出戍卒一人以重防守屹然爲畿南保障焉卒爲中官所中

 解官歸家於永安之桃源死甲申難次子金鐃及妾朱氏王氏傅氏氷姬俱殉 本朝乾隆四十一

 賜諡節愍呉汝宗字得之寕洋人崇禎末以貢授東阿令有政聲秩滿入覲㑹闖

 賊陷都遇害 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍詹 天顔字隣五龍巖人崇禎間由

 選貢生厯任同知福王時擊斬賊将王運行復龍安茂州累官安緜道永明王擢爲川北巡撫 大

 兵克嘉定天顔戰敗被執死之 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節 按通志載永定人與明

 

 ︹本朝︺李鎮國漳平人順治四年以太學生授雷州推官寇陷雷州不屈死章士穎