Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/134

此页尚未校对


  寕洋人遇寇被執於百級嶺誓不受辱投於萬文巖下巖半有藤𣗥絆身得不死人異之呉從

  學妻邱氏寕洋人年十七從學病革與訣誓以死從學既卒氏出嫁時衣飾盡與所親曰

  寡不可飾越二日自縊本朝雍正五年祀節孝祠

 ︹本朝︺張萬藻妻林氏龍巖人年十七廣寇亂被執不屈縊死曹暲妻廖

  氏寕洋人年十七生子應瑞未及週而暲殁順治戊子寇亂廖母子被執義不受辱因抱應瑞頸

  同受刃時同邑曹元瑜妻范氏亦被執自經死楊寛容妻郭氏龍巖人年二十生子

  仲文彌月而夫卒守志課子成立為諸生苦節四十餘年同邑楊彩妻呉氏鄭邦鍇妻廖氏皆夫亡

  張兆亨妻林氏龍巖人兆亨病瘋林事之三年無倦色痛劇投井中林從之水

  淺皆不死隣人拯出之逾月兆亨卒林哀毁欲絶葬訖投繯死同邑翁石卿妻陳氏陳斗慶妻游氏

  謝龍妻盧氏皆夫死自縊莊介夫妻謝氏龍巖人嫁六月而夫亡送葬觸柩死