Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/48

此页尚未校对


  年賊攻諸羅與守備郝輝龍千總蘇明耀魏大𩿾把總楊連彪外委李國安典史鍾燕超俱戰死並

  予卹廕湯大奎武進人鳳山知縣乾隆五十一年賊攻城大奎募鄉勇力守城陷自

  刎死其子荀業及典史史謙皆遇害千總丁得秋力戰陣亡並  予卹廕鄭嵩晉江人臺

  灣水師協右營遊擊乾隆五十二年率師由海道會𠞰復鳳山尋復為賊所陷嵩奮勇抵禦被鎗陳

  亡時福寕遊擊延山千總邱安國力戰死署理番同知王雋罵賊死賊攻鹽水港三等侍衛福克津

  額中礟死並 予卹廕 邱 維揚連平人福建水師提標右營遊擊乾隆五十二年

  擁衆數萬分擾柴頭港等處維揚與署遊擊林世春唐昌宗署守備魏際隆千總謝元把總余夀巡

  檢張芝馨等先後戰死並  予卹廕貴林滿洲鑲藍旗人乾隆五十二年以廣東羅定協

  副將率粤兵赴臺灣擢浙江温處鎮總兵八月賊圍諸羅貴林䇿應官兵入城而殿其後賊突出遮

  殺轉戰至正音荘殁於陣事  聞贈䘏楊起麟閩縣人臺灣水師恊中營遊擊乾隆