Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/52

此页尚未校对


 ︹本朝︺夀同春諸暨人乾隆五十一年林爽文倡亂淡水同知程峻被害同春時為幕友年七

  十餘同官兵恢復竹塹城五十二年帶領義民進𠞰遇伏被擒百方脅誘不屈賊支解之事

  聞   予知縣職銜李喬基嘉應人林爽文之亂喬基在彰化首先倡義招募民番分

  撥義勇協守鹿仔港殺賊甚多五十二年督義民攻大里杙被擒迫降不屈磔死事   聞

   予知縣職銜

 ︹列女︺

 ︹本朝︺洪之廷妻張氏臺灣人年十八歸之廷生一女之廷死氏勤紡織以養舅姑苦

  節四十年辜純湯妻林氏臺壪人純湯卒時氏年二十無子撫其媵所生二子成立

  同邑楊茂仁妻余氏鄭斌昇妻陳氏俱夫亡守節鄭克𡒉妻陳氏臺灣人克𡒉鄭

  經養子也經以偽監國印付克𡒉經死諸子囚克𡒉夜遣人拉殺之陳泣請於姑曰昔為箕帚婦今