Page:Sibu Congkan Xubian260-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-162.djvu/54

此页尚未校对


  未婚殉節袁氏女臺灣人夫亡殉節雍正年間 旌吕氏女臺灣人守正捐軀乾

  隆十三年 旌林妙妻侯氏臺灣人夫亡守節同邑陳振揚妻呉氏侯孟富妻劉氏沈

  耀汶妻蕭氏並乾隆年間 旌李時燦妻王氏鳳山人夫亡守節同邑烈婦顏氏趙

  越妻嚴氏俱乾隆年間 旌呉慶榮妻高氏嘉義人夫亡守節同邑劉源由妻江

  氏番民大治賦妻大南蠻烈婦蘇智妻林昭娘俱乾隆年間 旌汪劉氏汪余氏

  彰化人姑婦二人素慈孝雍正九年大甲西番焚掠其鄉姑謂婦曰義不可辱當各為計遂自刎婦

  泣拜訖番猝至觸垣死同邑節婦翁昌齡妻林氏俱乾隆年間 旌劉滿姑湘潭人臺防同

  知劉亨基之女乾隆五十一年林爽文陷彰化城亨基死之滿姑時年十七奔投屋後水池水淺不

  即死號哭痛罵賊割其口鼻罵不絶聲遂遇害五十三年 旌祀臺灣烈女祠又彰化縣知縣朱瀾

  媳魯氏女羣姑仁和人乾隆六十年賊匪滋事不屈被𢦤是年 旌蕭世華妻李氏