Page:Sibu Congkan Xubian261-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-163.djvu/18

此页尚未校对


  珠崖儋耳五郡餘屬廣西安南元封五年屬交阯部刺史始元五

  年省儋耳郡初元三年省珠崖郡後漢建安中徙

  交州治南海郡王範交廣春秋交州治嬴𨻻縣元封五年徙治蒼梧廣信縣建安十

  五年治番禺縣宋書州郡志漢武帝開百越交阯刺史治龍編獻帝建安八年改曰交州治蒼梧廣

  信縣十六年徙治南海番禺及分為廣州治番禺交州還治龍編 按二書紀年不同水經注又作

  建安二十二年州番禺未知孰是三國呉黄武五年分交州置廣

  州尋罷廣州併屬交州永安七年復分置廣州

  黄武中廣州領南海蒼梧鬰林高涼四郡其合浦郡别屬交州赤烏中復置高興珠崖二郡亦屬交

  州永安後廣州領南海高涼高興等郡甘露元年析桂陽南部置始興郡别屬荆州晉太康

  中平吳仍為廣州及荆湘交三州地晉書地理志廣州太康中