Page:Sibu Congkan Xubian261-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-163.djvu/72

此页尚未校对


   校屬有事交阯渭先移書諭朝廷威信黎桓懼即遣使入貢就加監察御史許仲宣

   人太平興國中為廣南轉運使會征交州其地炎瘴士卒死者十二三大將孫全興等失律仲宣因

   奏罷其兵不待報即以兵分屯諸州開庫賞賜草檄書以諭交州交州即送款内附遣使修貢仲宣

   復上章待罪帝嘉之楊允恭綿竹人太平興國中為廣連都巡檢使以海鹽盜入嶺北民犯

   者衆請建大庾縣為軍官輦鹽市之詔建為南安軍自是冐禁者少賊有葉氏者衆五百餘往來海

   上允恭集水軍襲斬之賊寇每遇風濤遯止洲島間允恭領衆涉海捕之殆盡又抵漳泉賊所止處

   盡奪先所刧男女還其家詔書嘉奬謝德權福州人咸平二年宜州溪蠻叛命陳堯叟往經

   度之德權預行以單𮪍入蠻境諭以朝㫖衆咸聽命堯叟以聞加閤門祗候廣韶英雄連賀六州都

   巡檢使曹利用寕晉人真宗時劉永規知宜州馭下殘酷軍校乘衆怨殺永規叛嶺南騷

   動以利用為廣南安撫使遂斬賊首以徇嶺南平薛顔萬泉人真宗時宜州陳進反命勾當