Page:Sibu Congkan Xubian261-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-163.djvu/82

此页尚未校对


   軍民聚哭賊聞之亦曰楊公死吾屬無噍𩔖矣未幾董興帥兵平賊所過多殺掠民仰天號曰楊公

   若在豈使吾曹至是成化中賜諡恭惠命有司𡻕時祭之陳員韜臨海人正統末擢廣東右

   參政值黄蕭養亂後拊循備至得士民心王翺鹽山人景泰三年潯梧猺亂于謙請特遣一大

   臣督軍務乃命翺以左都御史往兩廣有總督自翺始翺至鎮將吏讋服推誠撫諭猺人嚮化

   忠嘉興人景泰中由郎中遷廣東副使按行高州謀告賊攜男女數百剽村落忠戒諸將曰賊無

   攜家理勿妄殺已訊所𫉬俘果良民被掠者盡釋之從征瀧水猺有功增俸一秩朱英

   人景泰中為廣東右㕘議撫凋瘵招流亡立均徭法十嵗一更民稱便天順初兩廣賊熾諸將多濫

   殺冒功參將 范信誣民 為賊任意屠戮英請巡撫葉盛檄信班 師一方始 靖又破平潮州賊羅劉安

   等在廣十年政績甚著成化十一年以右副都御史總督兩廣自韓雍大征以來將帥喜邀功利俘

   掠名為鵰𠞰英至鎮以安静約飭將士毋得妄請用師招撫猺獞効順者定為編户給復三年自是