Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/109

此页尚未校对


 ︹寺觀︺淨慧寺在南海縣城内西偏梁大同初建曰寶莊嚴寺南漢為長夀寺宋端拱中改今

  華林寺在南海縣西南一里梁普通七年光孝寺在南海縣西北一里通志

  南粤王弟建德故宅三國呉時騎都尉虞翻謫居南海構宅於此多植蘋婆訶子樹名曰虞苑晉隆

  和中僧罽賓始創為王園寺劉宋永初間陀羅三藏浮海至此指訶子樹曰此西番訶梨勒果之林

  宜曰訶林遂創戒壇梁天監元年智藥三藏自西竺國持菩提一株植於壇前唐儀鳳元年六祖慧

  能祝髪樹下因論風幡建風幡堂宋太祖初改為乾明禪院高宗紹興間改為報恩廣孝寺後易為

  光孝大通寺在番禺縣東南大通𣽸南漢劉晟時名寶光寺宋政和六年改今名

  澗寺在番禺縣白雲山麓宋淳化元年隆福寺在順德縣北水堡西岸宋咸淳元年

  建明洪武二十四年嘉靖三十五年重修化樂寺在順德縣平步堡嘉熙四年

  資福寺在東莞縣治西南南漢邵廷琄建四圍以四井為界寺南有鎮象塔塔旁有再生柏