Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/112

此页尚未校对


   中以䇿有幹名命知廣州廣英路自吉河趨板步二百里盛夏瘴起行旅死者十八九䇿請由英州

   大源洞伐山開道直抵曲江民以為便張鑑𣵠州人咸平初出知廣州居二年民條其政績

   上請刻石楊覃杭州人大中祥符中知廣州勤於吏治以幹濟稱南海有番舶之利前後牧守

   或致謗議惟覃以廉著遠人懷之邵煜桂陽人大中祥符四年廣州州城瀕海每番舶至

   岸常苦𩗗風煜鑿内濠通舟𩗗不能害陳世卿南劍人邵煜知廣州得疾真宗命世卿代

   之郡有計口買鹽之制人多不便世卿至即奏除之馬亮合肥人真宗時知廣州時宜州陳進

   初平而澄海兵從進反者家屬二百餘人法當配隸亮悉置不問鹽户妻子以逋課皆於富室者悉

   取以還其家海舶久不至使招來之明年至者倍其初珍貨大集朝廷遣使賜宴以勞之陳從

   易晉江人真宗時知廣州以清德聞遠俗安靖任中師曹州濟陰人真宗時知廣州視

   事之明日吏白故事當謁諸祠廟而廨有淫祠中師即撤去之孔朂曲阜人真宗時通判廣州