Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/18

此页尚未校对


  府元至元十五年改為廣州路兼置海北廣東道

  肅政廉訪司屬江西行中書省明洪武元年改廣

  州府為廣東布政使司治

 本朝因之屬廣東省領縣十四

  南海縣附郭東西距一百一十二里南北距一百二里東至番禺縣界二里西至三水縣界

  一百十里南至順德縣界五十里北至花縣界五十二里東南至番禺縣界二里西南至新會縣界

  一百五十里東北至番禺縣界三里西北至三水縣界一百二十里秦置番禺縣為南海郡治漢及

  晉以後皆因之隋開皇十年改置南海縣仍為南海郡治唐為廣州治南漢析置咸寕長康二縣宋

  開寶六年省二縣仍置南海元為廣州路治明為廣州府治 本朝因之番禺縣附郭東西

  距一百四里南北距一百五十八里東至增城縣界一百二里西至南海縣界二里南至香山縣界