Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/31

此页尚未校对


   城内乾隆十五年建葛堡書院在順德縣葛岸堡乾隆十四年靖康書院

   在東莞縣城内康熙中建寶安書院在東莞縣南聚秀坊康熙五十九年由南門德生橋

   龍溪書院在東莞縣石龍乾隆四年興賢書院在從化縣城内康熙

   四十五年建韶山書院在從化縣治左乾隆中建石岐書院在從化縣城内

   乾隆二十年建翠峯書院在從化縣東五十里韶峒山明嘉靖中建星岡書院

   在龍門縣城東門外原為義嘉慶二十四年重建改名以文書院在增城縣西康熙十

   七年鳳池書院在増城縣西北乾隆十七年甘泉書院在増城縣甘泉

   都沙貝村乾隆十九年建雙鳳書院在增城縣楊梅都髙埔村乾隆十八年岡州

   書院在新會縣大新街乾隆二十七年景賢書院在新會縣江門鹽倉街舊名江

   門義學乾隆二十二年改今名古岡書院在新會縣金紫街元至正中建明廢 本朝嘉