Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/150

此页尚未校对


  初築城周二里門三以通判駐守㝷以盜平還郡設官軍汎守中饒堡今饒平縣治本海陽

  縣地東曰上饒西曰下饒通名曰三饒濱海倚山習俗剽悍為盜賊藪明成化十四年總督朱英奏

  弦歌宣化信安隆眼城洲清遠秋溪蘇灣八都置饒平縣治弦歌都之中饒堡惠來都

  今惠來縣治本屬潮陽縣東去潮陽縣一百二十里西去海豐縣二百餘里明嘉靖四年巡按熊蘭

  以其地東南臨海西北阻山壤地空曠盜賊時發奏請分潮陽之惠來酉頭大坭三都龍井都三分

  之一及海豐縣之龍溪都置縣治惠來都因以名縣大埔村今大埔縣治本海陽縣地明成

  化以後為饒平縣地東連福建平和縣北接上杭永定二縣西北距嘉應州其地荒僻曠遠溪洞險

  阻盜賊往往蟠結於此正德六年清遠都山獠張白眉依山結營分隊剽掠嘉靖二年悉𠞰平之五

  年始析饒平海陽二縣地置縣治大埔村因以為名闢望村今澄海縣治本海陽之下外莆

  都地明洪武二年置闢望巡司嘉靖四十二年海陽之上外莆中外莆下外莆三都及揭陽之蓬