Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/170

此页尚未校对


  知潮州府劉進忠叛以刃脅櫆祥從逆櫆祥曰我惟一死報 國耳幽之一室櫆祥拍案大罵不食

  張克嶷聞喜人康熙進士知潮州府清亷慈惠屬邑奸民為亂邑令閉門治守具克嶷

  曰第登白葉𡵨山豎旗鳴鼔聲言大兵且至彼將自潰何用張皇為如其言賊黨果斬渠魁以獻守

  潮五載吏治肅清僚屬奉法維謹張應詔五開衛舉人康熙間知潮州府有惠政廉潔自

  矢内遷江南道監察御史民咸思之乾隆十年祀名宦王岱湘潭舉人康熙二十二年為澄

  海令清謹自持捐俸備飢墾闢土田興修水利戢奸禁暴訟牒鮮少卒祀名宦陳嘉謨

  舉人康熙中知澄海縣禦海寇有功擢御史張實含山人雍正十三年知澄海縣綜練治理

  案無留牘蒞政八載諸廢咸修邑有套子河常決壞民田實築隄障之一方恃以無虞民至今頌之

  卒祀名宦崔見田永濟人乾隆四十七年由鶴山調澄海令亷儉正直邑有漁船新仕至當

  輸倒金却不受嘗與諸生講學有勤於誦讀者奬賞甚厚以是絃歌遍境内云