Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/23

此页尚未校对


  鳳山書院在海豐縣汕尾乾隆二十三年建龍山書院在陸豐縣城内

  乾隆七年建甲秀書院在陸豐縣甲子嘉慶十年三台書院在龍川縣

  城北康熙五十四年建嶅湖書院在龍川縣嶅湖上康熙十九年鳳陽書

  院在連平州城内乾隆十六年槎江書院在河源縣上東雍正三年龍溪

  書院在和平縣城内乾隆二十年以五雲書院改建西湖義學在府城西康熙三十

  三年𮞉瀾義學在歸善縣城西乾隆八年鵝埠義學在海豐縣鵝埠

  嘉慶八年建𡑒下城義學在海豐縣𡑒白嘉慶八年龍川義學

  川縣城内南門大街嘉慶十四年建 按舊志載張留書院在歸善縣西南石埭山宋丞相留正秘

  書𭅺張宋卿共學於此豫章書院在博羅縣西北黄龍洞南宋羅從彦讀書處安陽書院在長寕縣

  軍所官地 本朝雍正十二年建鐵潭書院在永安縣城内乾隆八年建今並廢謹附記