Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/66

此页尚未校对


  築城置守禦千户所屬碣石衞 本朝康熙四年裁九年復設四十二年又設遊擊駐此雍正四年

  改設叅將東有淡水鹽場海豐所在海豐縣治東明洪武二十七年建隸碣石衞捷勝

  所在海豐縣南少東八十里南臨大海西至海岸三里明洪武二十七年築城置守樂千户所屬

  碣石䘙 本朝兼設都司駐防爲碣石右營甲子所在陸豐縣東南一百里石帆都海口

  有大石壁立上下各有六十甲子字故名明洪武二十七年築城置守禦千户所防守甲子門澳

  本朝順治十七年併入海豐所雍正十一年析入陸豐縣旋設游擊駐防爲碣石左營龍川

  所在龍川縣治西明洪武二十年建隸惠州衛河源所在河源縣治東明洪武二十八

  年建隸惠州䘙檳榔潭營在歸善縣東北江濱西與博羅之莫村相對明嘉靖末僉事尤

  瑛立又有蜆殻岡營在縣西北同湖水口與博羅縣接界明嘉靖中建橘子鋪營

  羅縣西北又有南坑營橘子頭營皆接廣州府龍門縣界俱明嘉靖間建油坑營在海豐縣