Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/116

此页尚未校对


  㑹縣西一百里昔劉氏置場採金於此舊志在廣寕縣南銀場九域志高要縣有沙利一銀場

  錫場在德慶州九域志縣有雲烈一錫場鐵場九域志高要縣有浮蘆一鐵場陽春縣有

  攬徑一鐵場場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)九域志陽江縣有陽江一鉛場雙恩鹽場在陽江縣東南近廢

  海朗所宋元時設管勾官於此明洪武二十年設鹽課司又有鹹水場在縣西南近雙魚所亦明

  初置萬厯九年併入雙恩崧臺驛在高要縣城西水馬驛也宋景定中建明洪武二年遷於

  城東一里臨江成化六年仍遷城西新昌驛在新興縣治東又腰古驛在縣北五十里今割

  入東安縣樂安驛在陽春縣南九十里明成化十八年隆慶五年築土城周二百丈今廢

  獨鶴驛在開平縣西四十里西北去新興七十里明洪武初置今裁夀康驛

  慶州東迎恩坊水驛也明初置在州西門外萬厯二十八年移此今裁麟山驛在封川縣

  西二里面江枕塘元至正中置於縣西錦衣坊明洪武六年遷堰塘埇口宏治十二年徙此有驛丞