Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/96

此頁尚未校對


  志綏建郡有化䝉縣本四㑹之古𫎇郷元嘉十三年分為縣隋改屬南海郡唐武德五年屬綏州貞

  觀十三年州廢屬廣州宋開寶六年省入四會縣志化𫎇廢縣在今縣東南太平都東鄉水口遺址

  化穆廢縣在廣寕縣東南宋元嘉中置屬綏建郡齊以後廢唐武德五年復置屬南

  綏州貞觀十三年省縣志化穆廢縣在今縣東南五十里大圃都康谷村新招廢縣

  寕縣西南宋書州郡志綏建郡有新招縣本四㑹之官細鄉元嘉十三年分為縣隋廢入四會唐武

  徳五年復置屬南綏州貞觀元年省縣志新招廢縣在今縣西南橄㰖都新招村故址尚存

  注廢縣在廣寕縣西宋書州郡志孝建元年有司奏化注等縣舊屬綏建中割屬臨賀相去

  既遠宜還綏建齊因之後省唐武德五年復置屬南綏州貞觀元年省縣志化注廢縣在縣西三十

  里橄㰖都綠水村信安廢縣在開平縣東宋書州郡志新㑹郡領義寕縣何志新立元

  和志隋岡州理義寕本漢番禺縣地武德四年岡州開元二十三年州廢屬廣州東北至州五百