Page:Sibu Congkan Xubian267-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-169.djvu/65

此页尚未校对


   合浦郡三國呉赤烏五年復置珠崖郡晉平呉省

   入合浦隋大業中復置珠崖郡治義倫縣武德五年

   置崖州治舍城縣貞觀元年置都督府五年分置瓊州

   治瓊山縣天寶初改崖州曰珠崖郡瓊州曰瓊山郡乾

   元初復曰崖州瓊州俱屬嶺南道貞元五年移都

   督府於瓊州五代屬南漢宋開寶五年省崖州熙

   寕四年移瓊州治崖州故地仍曰瓊州瓊山郡屬

   廣南西路政和元年升為靖海軍節度使元初曰

   瓊州至元十五年屬海北海南道天厯二年改曰

   乾寕軍民安撫司明洪武元年改瓊州府二年降