Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/114

此页尚未校对


  以餘濟親舊之窶困者家不留儲無第舍四方獻饋不及門行已始終完潔︹五代︺︹南唐︺

  孟賓于字國儀連州人少聰慧力學不倦晉天福九年進士能詩李若虚觀察沅湘大見稱

  賞陳堯佐亦謂五代以來詩人所不逮云︹楚︺石文德連州人好學博覽嘗讀後漢書摘其

  瑕疵數百條爲之辨駮識者謂史通不能過也素不善草隸詩律一日得晉帖及殷璠詩選摹倣久

  之遂迥出儔輩楚王名其鄉曰儒林︹南漢︺黄損字益之連州人梁龍德進士仕南漢官至

  尚書左僕射有桂香集行世與宋齊邱桑惟翰善每論天下事二人自以爲不及︹宋︺邵煜

  字日華桂陽人七歲能詩太平興國進士累官諫議大夫知廣州有惠政以循吏稱歐陽獻

  可字晉叔連州人領鄉薦嘗作見山臺記張浚亟稱之州苦上供銀額上書州郡乞奉蠲除人咸

  蔡齊基字夢得連州人著周易述解嘉定八年爲瓊州司錄時吕祖謙門人趙善譚進

  其書於樓鑰由是知名︹明︺李邦字直之連州人嘉靖進士知上虞縣有異政厯户科