Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/21

此页尚未校对


  上流南溝延袤十五里北溝延袤五里旁通曲水亢燥之地皆成沃壤桑茂圩岸

  山縣東南八里溉田八十餘頃明屢修屢壞 本康熙五十一年築滚壩啟三門架橋於上蓄洩

  

 ︹陵墓︺︹宋︺趙鼎墓在昌化縣東南舊縣治東俗以為交趾王墓︹元︺荆王子墓

  在萬州東八里明統志元荆王蕯敦之子至元中謫萬安軍卒葬於此 蕯敦舊作撒敦今譯改

  ︹明︺馮容墓在瓊山縣東南蒙山唐胄墓在瓊山縣東南陶公山下唐舟墓

  在瓊山縣西雲亭山邱濬墓在瓊山縣西五龍池海瑞墓在瓊山縣西濱涯

  宏誨墓在定安縣西吉爽村邢宥墓在文昌縣銅斗山

 ︹祠廟︺昭忠祠在府城隍廟内西門 本朝嘉慶八年海公祠在瓊山縣中舊城隍

  廟祀明海瑞靈山祠在瓊山縣東南靈山明統志所祠之神有六曰靈山曰香山曰瓊崖