Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/37

此页尚未校对


   道安妻林氏文昌人至正十四年陳之瑚殺道安林𢉉其夫遂噉土哽咽而絶

   良可二女其先相州人宋魏公琦之後子孫有宦於瓊者為文昌人良可長女年十八次

   女年十六至正二十一年賊攻韓氏寨諸兄皆力戰死母遇害二女𢹂手投江而死蔡徴為之傳贊

   ︹明︺賈岳妻程氏瓊山人前所鎮撫凱之女洪武中歸岳四年而岳病篤程嚙指血誓

   以同死及岳卒程親視舍殮夜沐浴整衣自縊年二十一解縉為作傳馮那有妻王

   氏澄邁人嘉靖四十四年海寇至境其夫與衆拒之為賊所殺氏縊以殉林維翰妻

   陳氏儋州人嘉靖中維翰赴省試卒氏聞畫夜號慟比喪還自縊死時年十九同邑林任重妻

   范氏夫亡守節隆慶中為叛兵劫去奮罵不辱被殺謝應昇妻韓氏瓊山人年二十

   為海寇曽一本所擄罵賊遇害同邑許撝謙妻陶氏陶舜卿女金孃均於隆慶中倭陷海口被掠不

   林有原妻李氏澄邁人萬厯中為海賊所擄厲聲罵賊令速殺竟被刃死