Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/80

此页尚未校对


   郎中正統十四年扈征陣亂六軍從臣皆南奔有鄉人謀與同歸謝曰君辱臣死將安之乎遂陷於

   蕭守中字必常保昌人永樂舉人授户部主事覈餉鳳陽諸衛留守司餽百金力拒之

   厯南吏刑二部郎中景泰中出守黎平千户姜洪誣砦民通苗守中力雪其𡨚全活甚衆王文

   欽字宗堯保昌人宏治舉人授松陽知縣時劉瑾當權賄賂公行文欽以質直忤上官罷歸瑾復

   坐以他事罰米三百石輸邊貧不能辦郡守王啟代輸之陳界字徳輝始興人嘉靖初督學魏

   校以行取士甚重之由庠貢於禮部逮謁選有姻宗訖致書冡宰辭以三不可既為長洲縣丞以部

   運入京宰相私人諷以州判可得昇却之比復任移病竟歸道陞石埭知縣終不赴譚太初

   字宗元始興人嘉靖進士選工部主事出為江西副使力振風紀遷廣西右叅政有賑飢㓛隆慶初

   累官户部侍郎督倉場貴戚大臣侵民産躬親按閲多斥還之民後拜南京户部尚書引病歸家居

   讀書里人罕識其面卒諡莊懿陳王政保昌人任貴州都司都事天啟中安邦彦之亂困守