Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/83

此页尚未校对


  氏楊玉琮妻何氏杜詩妻黄氏徐學偉妻何氏梁紅妻何氏弟繪妻林氏陳禹道妻何氏何德高妻

  賴氏均以節孝聞汪佺妻屈氏保昌人年二十六佺卒家貧子幼奉孀姑蕭氏以孝

  成化十一年旌湛若水有詩紀其事黄錫妾鄧氏始興人年二十崇禎辛未

  寇入城被執鄧給賊曰汝既𫉬我何相逼為及暮托以浴遂入室易衣自經同時有袁大和妻何氏

  城破墜井死黄金耀妻邱氏始興人崇禎中流賊肆掠與其夫共攜子逃至南塘

  賊追急揮淚别夫曰君可抱兒疾走妾終於此矣遂赴水死黄銘女名超秀始興人崇禎

  末流賊入境超秀年十五與其嫂郭氏閤户自經死周茂才妻汪氏保昌人為流賊

  所掠厲聲罵賊奪刀自剄同邑歐陽應泮妻彭氏彭睦妻林氏汪溢妻李氏裴文遜妻周氏歐陽起

  瑚妻彭氏李濬妻張氏王應聖妻戴氏何泮妻周氏金建谿妻陳氏均夫亡守節

 ︹本朝︺朱壽朋妻羅氏保昌人順治五年遭賊掠與夫慟訣行至凌江赴水死同時有