Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/57

此页尚未校对


  旌同邑邱永樹妻劉氏黄景先妻梁氏賴開玫妻郭氏吳以淵妻利氏賴君恩妻李氏劉伯萬妻鄧

  氏林永芹妻鄧氏邱永續妻黄氏何成章妻劉氏邱自任妻黄氏邱繡妻徐氏陳立萬妻林氏邱君

  采妻劉氏䘏登取妻涂氏邱華若妻鍾氏黄桂芳妻鍾氏林文聰妻賴氏利祥鈵妻黄氏何昌元妻

  劉氏賴開慶妻黄氏賴元永妻黄氏烈婦王超元妻古氏邱在灝妻古氏徐盛三妻賴氏均乾隆年

  張 桂玉妻朱氏嘉應人夫亡守節嘉慶三年 旌同州李巖安妻曾氏徐

  朝宗妻梁氏陳俊儒妻葉氏陳慶來妻羅氏藍蔚妻黄氏藍樹棠妻鍾氏楊掄元妻鍾氏李為鐸妻

  張氏烈婦鄒某妻羅氏貞女梁煥祖聘妻侯氏均嘉慶年閒 旌曽維泗妻陳氏

  長樂人守正捐軀嘉慶九年 旌古秀香妻黄氏鎮平人夫亡殉嘉慶十六年

  旌同邑節婦林昭芳妻徐氏邱輝鳳妻徐氏均嘉慶年閒 旌

 ︹土産︺銀唐書地理志程鄉縣有銀場九域志興寕縣有銀場唐書地理志程鄉縣有鉛場鐵