Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/71

此页尚未校对


   廣熙郡治龍鄉縣梁改郡曰平原兼置瀧州按陳歐陽

   頠傳梁未爲廣州刺史督十九州中有雙州舊唐志梁置建州又分建州之雙頭洞置雙州雙瀧音

   同疑即瀧州也隋平陳郡廢改龍鄉縣曰平原開皇十八

   年又改曰瀧水大業初改州置永熙郡唐武德四

   年復置瀧州天寶初改曰開陽郡乾元初復曰瀧

   州屬嶺南道五代屬南漢宋開寶六年廢州以瀧

   水縣屬康州輿地紀勝尋復置瀧州治平六年廢南宋屬德慶府元

   屬德慶路明初屬德慶州萬厯四年改縣置羅定

   州直隸廣東布政使司

  本朝因之屬廣東省領縣二