Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/118

此页尚未校对


  口大如甕聲如雷迅疾不可遏溉田數百畝訾家洲在臨桂縣東南江中先是訾家所居

  因以名之雖巨浸不能没自古以為浮洲唐元和中裴行立建亭洲上柳宗元有記雙女井

  在興安縣南七里泉源不竭流出南渠入灕水廖家井在興安縣南明統志其水清濁中分

  抱朴子云廖扶家丹井一族數百口飲之多壽有至百𡷫者湋井在全州西六十里明統志

  井有石臺中起泉竇通波斯巖龍潭

 ︹古蹟︺始安故城今府治漢置唐改名臨桂舊唐書地理志桂州所治江源多桂不生雜木

  故秦時立為桂林郡元和志本漢始安縣至德二載改為臨桂城邑考桂林子城唐初李靖築外城

  唐大中間蔡襲築又有夾城在外城之北唐光啟中都督陳環築皆久圯今城宋皇祐中平儂智高

  經畧使余靖増築王安石有桂州新城記亦謂之外城 按秦桂林郡在今鬱林舊唐書以臨桂當

  之誤又始安更名臨桂在貞觀八年元和郡縣志作至德二載亦誤全義故城在興安縣