Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/37

此页尚未校对


   博德受桂林監居翁降乃改蒼梧鬱林等九郡羅宏長沙人元封五年置交州部刺史治所

   在蒼梧往刺史多以荒遠行部罕徧部吏因得恣其貪殘宏於征和間為刺史春行冬息徧厯所部

   咨詢疾苦太守多解綬請罪宏廉實舉發一時貪殘為之斂迹馬援扶風人建武十七年交阯

   女子徵側徵貳反拜援伏波將軍南擊軍至浪泊上與賊戰破之斬徵側徴貳又擊徵側餘黨都羊

   等自無功至居風嶠南悉平綦母俊上虞人安帝時為交州刺元初三年合浦蠻反遣

   御史任逴督州郡兵討之俊以蒼梧當合浦下蠻或流刧猝難囘顧乃先保障蒼梧後往合浦所向

   張喬南陽人永和二年諸蠻倡亂殺長吏交州刺史樊演發交阯九真二郡兵萬餘人救

   之兵憚遠役遂反賊勢轉盛明年拜喬交州刺史喬至開示慰誘並皆降散夏方九江人建

   康元年為交州刺史時日南蠻千餘人攻縣邑扇動九真與相連結方開恩招諭賊皆降服以功遷

   桂陽太守永壽三年朱達為亂延熹三年復拜方交州刺史分威惠素著宿賊聞之相率詣降