Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/47

此页尚未校对


   上守禦七䇿邕州西通諸蠻南引交阯符奴月烏流鱗之屬數寇邊槐與約無相侵推赤心遇之皆

   伏不動又與文阯約五事一無犯邊二歸侵地三還擄掠生口四奉正朔五通貿易於是遣使獻方

   物南方悉平楊大異醴陵人提㸃廣西刑獄兼漕庾二司所至姦吏屏息盗寇絶迹凡可

   以為民興利除害者必奏行之廣海幅員數千里道不拾遺報政為最趙彦橚宋宗室為

   廣西提刑諸郡鬻官鹽取息之六以奉漕司後增至八分彦橚復其舊以甦民力馬塈

   人咸淳中留靜江總屯戍諸軍䕶經畧司印守城元阿爾哈雅來攻塈發所部及諸峒兵守静江而

   自將三千人守嚴關元兵攻關不克乃以偏將入平樂過臨桂夾攻塈塈兵敗退保靜江阿爾哈雅

   使人招降塈發弩射之攻圍三月城破塈率死士巷戰被執死之有黄文政者淮人戍蜀軍潰間道

   走靜江塈邀與同守城被執大罵不屈死 阿爾哈雅舊作阿里海牙今改正劉子薦

   人主管廣西經畧司參議官徳祐二年北兵至靜江馬塈遺子薦提猺兵樂弩手守城東門勢不支